2023

Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för teija 2023

Styrelsen har bestått av följande:

  • Katarina Wicksell: ordförande vald på 1 år
  • Erica Bloom: vice ordförande vald på 2 år
  • Anki Beijer: kassör vald på 2 år
  • Elisabet Majling: sekreterare vald på 1 år
  • Ann Persson: ledamot vald på 2 år
  • Gunilla Sjömar Parnell: ledamot vald på 1 år

Teija är en ideell förening i Järfälla med syfte att främja textilt hantverk.

Styrelsen har haft 12 möten under året. Det första mötet 2023-01-11 var ett konstituerande möte, bildande av förening och ett första styrelsemöte. På det första mötet deltog också Eva Andersson, Kicki Trodin skulle deltagit men var sjuk, då de överlämnade organisationen för Kul med Ull.

Vår verksamhet sker till största del på Huset på höjden. När vårt organisationsnummer var klart skrev vi avtal med Hph.

På mötet 25/1 hade vi en brainstorm då vi fick följande frågor:

Vad är anledningen till att jag vill vara med i teija?

Vilken eller vilka aktiviteter vill jag jobba med och prioritera i föreningen?

Medlemmar och medlemsaktiviteter

Det första mötet för medlemmar ägde rum 4 februari på Huset på höjden. Vi presenterade varför vi vill bilda en förening och vad vi skulle vilja göra. Mötesdeltagarna bidrog med önskemål om verksamhet. På mötet anslöt 37 medlemmar, i juni hade vi ca 50 medlemmar och i december uppgick det till 87 medlemmar. Årsavgiften är 200:-, 100:- för de under 18 år och 500:- för företag.

Vi har haft hantverkscaféer vid fyra tillfällen: 7/3, 25/4, 10/6 på världsstickardagen (16 deltagare) och det sista caféet 5/12 (15 deltagare).

Vi deltog på Kulturarvsdagen 9/9 i samarbete med Järfälla Kultur. Vi hade då föreläsning och Workshop med Maria Gullberg på Hyllan i biblioteket. Ca 15 personer deltog.

Kul med Ull gick av stapeln 7/10. Vi hade flera utställare: Huskroken, Anitas Yarn, Undal Frugården, Schyssta Nystan. Stäkets Hantverk & Design hade också demonstration av stoppningsapparat. Föreningen Sticka höll i workshop i lyfta maskor. Det var två föreläsare: EvaLotta Staffas och Kaili Maide. Antal besökare ?

I november kom Mona Seglert ”Nallerina” med workshop i Sashiko, det var 20 deltagare, inkl teijas styrelse och många nöjda medlemmar.

Öppen verksamhet på Huset på höjden

Vi har också deltagit i möte som Järfälla Kultur höll i för alla kulturföreningar.

Under hösten deltog vi i familjelördagar på Hph vid 2 tillfällen 30/9 och 28/10, samt hantverkscafé på 5årsjubiléet 14/10. Kul med Ull och samtliga hantverkscaféer är också i öppen verksamhet, oftast i lobbyn.

Övriga möten

I november träffade vi Stockholms Läns Hemslöjdsförening och diskuterade om möjligt framtida samarbete.

Teijas logotyp
Styrelsen i Teija
11 Feb 2023