Kul med Ull - Föreläsning med Ivar Asplund m. m.

Arrangör:
teija & Huset på Höjden

Oct 05, 2024

kl
13:00
3 tim

Föreläsning med Ivar Asplund, workshops och tillfälle att handla av våra utställare!

Mer info följer!