2024

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för teija – Textil i Järfälla 2024

Teija är en ideell förening, som med Järfälla som utgångspunkt främjar och värnar om textilt hantverk i alla dess former. Vår målsättning är att förmedla textila tekniker och traditioner samt främja utbyte mellan generationer och kulturer.

Under 2024 planerar vi att genomföra:

  • Öppna hantverkscaféer vid 6 - 8 tillfällen
  • Kul med Ull. Vi arrangerar Kul med Ull som inleder kulturmånaden i oktober.
  • Arrangera 2 workshops med olika textila tekniker och 1 föreläsning med textilt tema.
  • Delta i arrangemang av Järfälla Kultur som anknyter till textila tekniker.
  • Delta i öppna arrangemang på Huset på höjden som familjelördag, öppning och stängning av terrassen.
  • Samarbete med Stäkets Hantverk & Design på spinnträffar.
  • Samarbete med Järfälla Kultur i Bas Barkarby till utställning ”En oro rör sig”. Vi deltar i materialloppis och hantverkscafé.
  • Vi uppmärksammar nationella temadagar om textilt hantverk.

Våra arrangemang sker i huvudsak på Huset på höjden, ibland på annan plats i Järfälla.

Teijas logotyp
Styrelsen i Teija
11 Feb 2023